Gemaakt met Sparkle

​

Nieuwjaarsconference 

NAR 

​

Het is een kleine sprong, van de oudejaarsconference naar een nieuwjaars conference. Waar de oudejaarsconference achteruit keek, kijkt de nieuwjaar-conference vooruit. Clement maakte inmiddels een reeks aan conferences en zal dan in de conference “NAR” met één oog in de achteruitkijkspiegel de blik op de weg voor ons houden. Als Nar. Parkstad, Limburg en de wereld zijn niet veilig voor de scherpe tong en alziend oog van de Nar De Nar maakte in vroeger tijden het hof onveilig, nu maakt op de drempel van 2020 de Nar u het hof. De Nar kan beschouwen, verdraaien en omkeren. De Nar is veilig. Maar voor hoe lang nog? Heeft het derde decennium van de 21e eeuw nog wel behoefte aan de  Nar. Clement maakt maatschappij kritisch cabaret met een relativerende ondertoon. Actualiteit en hoge lachzekerheid gaan hand in hand. Vol overtuiging zult u daarvoor de handen op elkaar krijgen.

3 & 4 januari 2020 Parktad Limburg Theaters Heerlen

​

Try Outs : 

Volgt….

De Geriatriscche scène in de Medammecour 2017

Oudejaarsconference 2018